sobota, 19 września 2015

Kontakty z dzieckiem? - Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.Niezależnie od władzy rodzicielskiej rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów.
Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.
Kontakty z dzieckiem mogą być ustalone:

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz