poniedziałek, 17 sierpnia 2015

Sądowe zniesienie wspólności między małżonkamiPrawo przewiduje dwa sposoby zniesienia współwłasności między małżonkami tj. umowny lub sądowy.
Z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Należy wskazać na marginesie, że ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej może żądać także wierzyciel jednego z małżonków, jeżeli uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym wymaga dokonania podziału majątku wspólnego małżonków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz