wtorek, 19 kwietnia 2016

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze 500 +?

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Kancelarii w przedmiocie zasad, na jakich przyznawana jest świadczenie wychowawcze 500 plus, w niniejszym poście postaram się przybliżyć przynajmniej podstawowe zasady przyznawania tego świadczenia.

Świadczenie wychowawcze (500 +) przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.


Świadczenie (500 +) przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie. Z tym zastrzeżeniem, że przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza  .....