Zakres usług

Porady prawne, sporządzanie pism oraz reprezentowanie Klienta w spawach:o rozwód;
o unieważnienie małżeństwa;
o stwierdzenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
o separacje;
o alimenty;
o zniesienie wspólności majątkowej między małżonkami;
o podział majątku wspólnego między małżonkami;
o kontakty;
o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie lub przywrócenie władzy rodzicielskiej;
o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka;
o ubezwłasnowolnienie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz