czwartek, 8 października 2015

Kiedy można podzielić wspólny majątek małżonków?

Podział majątku wspólnego można przeprowadzić dopiero po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

Wspólność majątkowa między małżonkami ustaje:
  1. w przypadku unieważnienia małżeństwa (art. 21 KRO);
  2. w związku z ustanowieniem rozdzielności majątkowej w drodze umowy (art. 47 KRO);
  3. w wyniku orzeczenia przez sąd rozdzielności majątkowej między małżonkami (art. 52 KRO);
  4. na skutek ubezwłasnowolnienia jednego z małżonków (art. 53 KRO);
  5. po ogłoszeniu separacji (art. 54 KRO);


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz