wtorek, 16 grudnia 2014

Umowne ustanowienie rozdzielności małżeńskiego majątku



Małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).
Umowa może być zawarta przed zawarciem małżeństwa (intercyza) albo przez małżonków w trakcie trwania małżeństwa.
Umowa majątkowa małżeńska może być zmieniona albo rozwiązana. W razie jej rozwiązania w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej.

Czytaj więcej ....

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz